Forretningsadresse: Thorvald Meyers gate 11, 0555 OSLO
Organisasjonsnummer: 983 623 883
Tlf. 923 28 387

Kontaktpersoner

Leder:
Egil Arne Sørensen

Nestleder:
Bjørn Bratteberg

Styremedlemmer:

Silja Vepsa

Astrid E. Pedersen

Lasse Kåring

Turneringsansvarlig:
Lasse Kåring 

Mail til styret: styret.oslobiljardklubb@gmail.com