Organisering
 
Her kan du se hvem som er med i styret i Oslo Biljardklubb og hvem som gjør hva!

Leder: Egil Arne Sørensen

Ansvar: Mål, strategi og utviklingsarbeid i klubben - Økonomi og virksomhetsstyring.
Klubbens ansikt utad, representant i møter og forhandlinger.
Står for klubbens daglige ledelse.

Nestleder: Bjørn Bratteberg:bratteberg@hotmail.com

Ansvar for daglig drift. Er stedfortreder for lederen (klubbens ansikt utad).
Økonomiansvarlig - Kan delegeres eller deles på flere.

Styremedlem/sportslig ansvarlig: Stig Nesvik stignesvik@hotmail.com

Styremedlem/coaching: Silja Vepsa - siljav@gmail.co

Styremedlem: Benedicte Lorentzen-Styr - bendi.loren.styrhotmail.com

        Vara/inkludering og rekruttering (ungdom): Ida Amundsen - ida.rbk@hotmail.com

 

Barneidrettsansvarlig: Benedicte Lorentzen-Styr - bendi.loren.styr@hotmail.com

Ansvarlig for Kurs, veiledning og coaching: Lars Harby og Erik Gårdelöf

Coaching/veileder for jenter/kvinner: Silja Vepså