Organisering
 
Her kan du se hvem som er med i styret i Oslo Biljardklubb og hvem som gjør hva!

Leder: Egil Arne Sørensen

Ansvar: Mål, strategi og utviklingsarbeid i klubben - Økonomi og virksomhetsstyring.
Klubbens ansikt utad, representant i møter og forhandlinger.
Står for klubbens daglige ledelse.

Nestleder: Bjørn Bratteberg:bratteberg@hotmail.com

Ansvar for daglig drift. Er stedfortreder for lederen (klubbens ansikt utad).
Økonomiansvarlig - Kan delegeres eller deles på flere.

Styremedlem: Lasse Kåring

Styremedlem: Silja Vepsa 

Styremedlem: Astrid Pedersen

        Vara: Daniel Lorentzen

 

Ansvarlig for Kurs, veiledning og coaching: Lars Harby og Erik Gårdelöf

Ansvarlig for kvinnesatsing: Astrid E. Pedersen og Silja Vepsa 

Mail : styret.oslobiljardklubb@gmail.com