Organisering
 
Her kan du se hvem som er med i styret i Oslo Biljardklubb og hvem som gjør hva!

Leder: Stig Nesvik - stignesvik@hotmail.com tlf: 4655 2338

Ansvar: Mål, strategi og utviklingsarbeid i klubben - Økonomi og virksomhetsstyring.
Klubbens ansikt utad, represeentant i møter og forhandlinger.
Står for klubbens daglige ledelse og koordinerer - delegerer vedtak om utviklingen av klubben.
Ligaspill og rating/hcp-system/cuescore.

Nestleder: Egil Arne Sørensen - egilarne1965@gmail.com

Ansvar for daglig drift. Er stedfortreder for lederen (klubbens ansikt utad).
Økonomiansvarlig - Kan delegeres eller deles på flere. Markus Kotvojs (Budsjett og økonomiske anliggender).
Sports- og turneringsansvarlig.

Barneidrettsansvarlig: Benedicte Lorentzen-Styr - bendi.loren.styr@hotmail.com

Ansvarlig for politiattestordningen: Styremedlem: Bård Onsum - baardonsum@hotmail.com

Ansvarlig: Kurs- og veiledning

Coaching/veileder for jenter/kvinner.

Styremedlem: Silja Vepsa - siljav@gmail.com
Styremedlem: Benedicte Lorentzen-Styr - bendi.loren.styr@hotmail.com

Ansvarlig drift (kiosk)

Barneidrettsansvarlig m/Egil A. Sørensen
Vara: Bjørn Bratteberg - bratteberg@hotmail.com