[Covid-19]

Informasjon om Covid-19 og senteret

Oslo Biljardsenter - fortsatt stengt - åpner trolig mandag 7. juni - Dugnad planlegges i forkant. Informasjon kommer! Oslo Biljardsenter er fortsatt stengt og avventer Oslo kommunes videre prosess med gjenåpningsplan del 2. Byrådet har allerede uttalt at det ikke blir aktuelt å åpne blant annet treningssentrene ved neste informasjonsmøte den 27. mai. Det betyr at Byrådet går tilbake på sin antydning om åpning av treningssentre og innendørs aktivitet for oss kulestøtere fra og med 27.05. Aktivitet er bare tillatt i særstillfeller og knyttet til arbeid med årsmøte, rapporteringer og annen møtevirksomhet. Vi planlegger likevel å ha en dugnad før mai måned er blir til juni - og kan således legge til rette for å åpne relativt uproblematisk noen dager senere.
Les mer