Åpner 11. juni med dugnad 7. juni kl. 1600.

Smittespredningen i Oslo er nedadgående, og Oslo Kommune holder gjenåpningsplanen sin sånn noen  lunde. 

Link til Oslo kommunes gjenåpningsplan:

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/byradets-plan-for-gradvis-gjenapning-av-oslo/