cuescore påmelding

Lørdag: 9-ball fra 1100 og søndag 10-ball fra 1200. Se cuescore for ytterligere informasjon.

Lørdag blir det festligheter etter turneringen.

For å delta må du være aktiv OBK-spiller, eller bare medlem som ikke har spilt offisielle turneringer.